Disclaimer

Op het gebruik van deze webshop (www.flamingowonen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze webshop, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Flamingo Wonen streeft ernaar op deze webshop altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Flamingo Wonen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Hierbij valt te denken aan prijzen en productomschrijvingen.

E-mail

Flamingo Wonen garandeert niet dat e-mails die aan Flamingo Wonen worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Flamingo Wonen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle fotomaterialen en omschrijvingen op producten van Flamingo Wonen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze fotomaterialen en omschrijvingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een ander manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Flamingo Wonen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.