Privacy en Cookiebeleid

Flamingo Wonen respecteert de privacy van de bezoekers van de Webshop, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u op de webshop het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablad. Met voortzetten van het bezoek van de Webshop accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de webshop beschikbare versie van privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Webshop bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1.     Webshop: www.flamingowonen.nl

2.     Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: De Beheerder): Flamingo Wonen, gevestigd te Maarssenbroeksedijk 65, 3606 AG Maarssen, kvk nummer: 76364275

Artikel 2 – Toegang tot de Webshop

De toegang tot de webshop en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze webshop alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbieding en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel – 3 De content van de Webshop

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunenn worden om de webshop te laten functioneren en meert in het algemeen alle onderdelen die op deze webshop zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen in actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsgevolg.

Artikel – 4 Het beheer van de Webshop

Voor het goede beheer van de webshop kan de beheerder op ieder moment:

-           De webshop tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Flamingo Wonen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerde natuurlijke persoon: Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals naam, adres, e-mail, maat.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@flamingowonen.nl

Artikel 7 – Bewaartermijn

De door de beheerder van de webshop verzamelde gegevns worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8  – Toepasselijk recht

Op de voorwaarden is Nederlandse Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de Webshop zelf, kunt u zich richten tot de klantenservice, info@flamingowonen.nl of bellen naar 06-47501112.

 

            Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1-11-2021 tot nader order.